All 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
  Feb Apr Apr Mar Jan Jan Feb Sep Apr Mar Feb Feb
    Jun May Jun Mar Mar Mar Dec Jun Apr Mar Mar
    Jul Jul Dec May May Jul   Aug May Jun Apr
    Aug Aug   Jun Jun Aug   Oct Jun Sep May
          Jul Jul Sep     Dec Nov Jun
          Aug Aug Oct       Dec Jul
          Nov Sep Nov         Sep
          Dec Oct Dec         Oct
            Nov           Dec
                         
                         
                         

26 June 2008

European Court of Human Rights condemns Russia for enforced disappearances in Chechnya

European Court of Human Rights condemns Russia for enforced disappearances in Chechnya

12 June 2008

European Court of Human Rights condemns Russia for enforced disappearances in Chechnya

The European Court of Human Rights today unanimously condemned Russia for enforced disappearances in 2 cases from Chechnya. The cases concern the disappearances of three men in Chechnya between 2001 and 2003.